https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Certyfikat kompetencji zawodowych.

Każda osoba chcąca założyć firmę transportową musi spełniać szereg wymogów i posiadać odpowiednie dokumenty.

Jednym z nich jest właśnie certyfikat kompetencji zawodowych, który potwierdza Twoje kompetencje w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Jest to dokument niezbędny do otrzymania licencji na prowadzenie takiego przedsiębiorstwa.

Aby móc zarządzać transportem, przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą musi posiadać ten certyfikat, a więc prezes, udziałowiec lub przedsiębiorca. Co w przypadku, gdy żadna z tych osób nie posiada zezwolenia?
Wtedy jedyną opcją jest zatrudnienie osoby posiadającej certyfikat, która będzie sprawowała pieczę nad: utrzymaniem floty, zawieraniem umów, przydzielaniem ładunków oraz kontrolowaniem dokumentów przewozowych.

 

Wzór Certyfikatu, źródło: https://www.its.waw.pl/
Wzór Certyfikatu, źródło: https://www.its.waw.pl/

W jaki sposób można uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych? 

Niezbędnym elementem do uzyskania certyfikatu jest podejście do egzaminu i uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej znajdują się pytania z takich dziedzin jak:

  • prawo handlowe,
  • prawo pracy,
  • prawo cywilne,
  • prawo podatkowe,
  • prawo celne i dewizowe,
  • prawo międzynarodowego transportu rzeczy i osób,
  • bezpieczeństwo ruchu wraz ze standardami technicznymi pojazdów do przewozu osób  i rzeczy,
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa.

Natomiast w części praktycznej zdający styka się z przykładową sytuacją, z którą będzie musiał się mierzyć w codziennej pracy.

Istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których chętnym przysługuje zwolnienie z części teoretycznej egzaminu. Dotyczy to osób, które ukończyły studia magisterskie i podyplomowe. W tym przypadku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów do wniosku składanego w ITS.

Jakie są koszty podejścia do egzaminu oraz wyrobienia dokumentu?

Na pełną kwotę 800 zł składa się 500 zł za egzamin oraz 300 zł  za wydanie dokumentu. Osoby zwolnione z pisania części teoretycznej zapłacą jedynie za dokument. Co w przypadku, gdy wynik z pierwszego egzaminu będzie negatywny? Zdający ma możliwość podejść do egzaminu kolejny raz, składając wniosek o termin poprawkowy oraz płacąc ponownie 500 zł.

Na oficjalnej stronie internetowej ITS znajduje się zakładka, w której wyszczególnione są wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu, m.in. terminy egzaminów w 2023 roku.