https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Nierejestrowanie stosunku zatrudnienia

Wedle obecnie obowiązujących przepisów pełnię odpowiedzialności za dopuszczenie się nielegalnego zatrudnienia ponosi pracownik.

Wraz z Nowym Rokiem oraz wejściem w życie Nowego Ładu dopuszczenie się takich czynów ma być egzekwowane zapłatą zaległego podatku tym razem od pracodawcy. Ponadto pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników nielegalnie planuje się przypisać dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu nieuczciwego zatrudnienia.

Mało tego takie nieetyczne działania mają spotkać się również z koniecznością całościowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Wraz z naliczeniem składek te nie będą mogły zostać naliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodów.

Czy podjęcie takich działań zmieni sytuację nierejestrowania stosunku zatrudnienia oraz nieuczciwych wypłat ?