https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
podatek od środków transportowych

15 lutego minął termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych.

Warto dokładnie przyjrzeć się obowiązującym przepisom. Stawki podatku mogą bardzo różnić się w zależności od gminy, w której zarejestrowana jest firma bądź w której mieszka właściciel pojazdu (w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej).

Przy większej flocie, dla przedsiębiorcy może to stanowić kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, a w przypadku dużych firm transportowych nawet kilkuset tysięcy!

Przyjrzyjmy się zatem obowiązkowi odprowadzania podatku od środków transportowych.

Pierwszym pytaniem które musisz sobie postawić jest: czy posiadasz środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5? Jeśli tak: musisz płacić podatek od środków transportowych.

Jakie pojazdy są  opodatkowane:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego)
  • autobusy.
Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych

Gdzie należy złożyć deklarację:

  • Jako obywatel – złóż deklarację do urzędu gminy na terenie której mieszkasz.
  • Jako przedsiębiorca:

– prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą –  złóż deklarację do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

– prowadzący firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.), –  złóż deklarację do urzędu gminy, na terenie której znajduje się siedziba twojej firmy.

– Przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, składa deklarację do urzędu gminy, na terenie której                  znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu

– w przypadku współwłasności środka transportowego, złóż deklarację do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza               w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Termin składania deklaracji:

– Deklarację na podatek od środków transportowych składamy do 15 lutego każdego roku podatkowego.

– Jeżeli kupiłeś pojazd po tym terminie – deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu.

Ile zapłacimy?

Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Te stawki mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, sprawdź aktualne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w twojej gminie.

Ile podatku od środków transportowych zapłacimy
Ile podatku od środków transportowych zapłacimy

Zwrot podatku od środków transportu drogowego.

Jeśli wykorzystujesz środki transportu, z wyjątkiem autobusów, do wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski, przysługuje ci zwrot zapłaconego podatku od tych środków. Zapłacony podatek od środków transportowych zwróci ci właściwy organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby tak się stało, musisz złożyć wniosek o zwrot do 31 marca roku następującego po roku podatkowym,  podstawie danych zawartych w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym.

Zwolnienie z podatku.

Dotyczy pojazdu zabytkowego lub pojazdu specjalnego (karetka, samochód pomocy drogowej). Dodatkowo, niektóre gminy mogą zwolnić mieszkańców z płacenia tego podatku. Dowiedz się, czy w gminie w której mieszkasz, możesz skorzystać ze zwolnienia.