https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Wakacyjny zakaz ruchu ciężarówek
Wraz z rozpoczęciem wakacji wraca zakaz jazdy ciężarówek o masie powyżej 12 ton po Polsce.
➡Zakaz dotyczy weekendów w okresie: od 23 czerwca (piątek) do 27 sierpnia (niedziela), a dotyczy godzin:
⏰18:00 – 22:00 w piątek,
⏰8:00 – 14:00 w sobotę,
⏰8:00- 22:00 w niedzielę.
*Zakaz nie dotyczy ciężarówek, które są używane do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych czy awarii lub niosących pomoc humanitarną. Zakazy jazdy nie dotyczą też pojazdów ciężarowych policji, ITD, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, wojska, straży pożarnej, pogotowia technicznego, a także przewożących zwierzęta, pocztę, produkty spożywcze oraz artykuły szybko psujące się.