https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Pakiet mobilności bez wątpienia zmienił wiele w życiu każdego uczestnika branży transportowej.

Pakiet mobilności bez wątpienia zmienił wiele w życiu każdego uczestnika branży transportowej.
Po pierwsze, z punktu widzenia przewoźnika zostaliśmy narażeni na zwiększone koszty firmy między 20, a 100 proc.

Z perspektywy kierowcy zauważamy, że ich zarobki w mniejszym lub większym stopniu obniżyły otrzymywany dotychczas dochód netto, co z pewnością może wpłynąć na dotychczasowy komfort życia.

Patrząc również z perspektywy konsumenta można zauważyć, że zmiany, które pojawiały się zarówno w transporcie jak i na świecie spowodowały wyższe ceny za usługi transportowe bezpośrednio lub pośrednio odbijając się na cenach produktów.

Na domiar wszystkiego wszelkie zmiany zbiegły się w czasie z silną presją inflacyjną i płacową zarówno w Polsce jak i w Europie.

Wiele z tych zmian wydaje się mieć same negatywne skutki, mało kto uwzględnia w nich jakiekolwiek pozytywne aspekty. My jednak świadomi, tego, że nastawienie nie tylko w życiu, ale i w biznesie MA ZNACZENIE, postaramy się spojrzeć na całość z tej lepszej strony.

Nawiązując do pierwszej sytuacji nie będziemy mówić, że jest to nam na rękę, ale chcąc spojrzeć optymistycznie na rzeczywistość, możemy śmiało stwierdzić, że obecna sytuacja wywarła na nas konieczność krytycznego, a zarazem kreatywnego myślenia, które pozytywnie wpłynęłą na rozwój firmy i naszych pracowników. Dzięki wprowadzonym przez UE restrykcjom mogliśmy sporządzić nasz własny regulamin oraz zasady, które pozwolą ustalić kompleksowy regulamin wynagrodzeń oraz premiowania naszej załogi. Ponadto zmobilizowało nas to do uruchomienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie można pominąć również faktu, że zmiany skutecznie przyczynią się do realizowania etycznych praktyk biznesowych w wielu firmach transportowych.

Zdania na temat spostrzeżeń kierowców w temacie zmian są niezwykle podzielone i przede wszystkim uzależnione od indywidualnej sytuacji życiowej każdego pracownika z osobna. Nie mniej jednak chcąc odnieść się do tego punktu zwracamy szczególna uwagę na wzrost płacy brutto dla kierowców, które w przyszłości lub w przypadkach losowych mogą okazać się bardzo dużym plusem. Zwiększone wynagrodzenia kierowcy za transport staje się równomierne do kierowców w danym kraju UE. Tym samym zawód kierowcy, jako jeden z nielicznych w naszym kraju dobija do standardów zarobku europejskiego. Zwiększone składki ZUS wpłyną na wyższe świadczenia emerytalne w przyszłości, a także większe wynagrodzenie w przypadku niedyspozycyjności zawodowej spowodowaną chorobą.

Na temat ostatniego punktu chcielibyśmy przytoczyć cytat, który według nas ma w sobie wiele prawdy:
Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”.
“The End” autor G. Michael Hopf

Podsumowując naszym zdaniem WSZYSTKO MA ZAWSZE DWIE STRONY MEDALU.
A jak według Was Pakiet Mobilności polepszył życie kierowców ?