https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Czy istnieje konieczność wykorzystania dwutygodniowego urlopu?

Okres wakacyjnego wypoczynku zbliża się wielkimi krokami. Wielu z Was już zaplanowało dwutygodniowy urlop. Istnieje także taka grupa pracowników, która nie odczuwa potrzeby urlopowania, często bywają również rekordzistami niewykorzystanych urlopów.

Dziś przyjrzymy się jak takie sytuacje mają się do Kodeksu pracy.  Czy istnieje konieczność wykorzystania dwutygodniowego urlopu ?

Wedle zasady urlop wypoczynkowy przeznaczony jest na regenerację sił pracownika. Zgodnie z tym założeniem, wykorzystywanie pojedynczych dni wolnych od pracy nie wpływa na spełnienie tych warunków. Zgodnie z Kodeksem pracy, trwający w określonym limicie czasowym urlop wypoczynkowy powinien odbyć się nieprzerwalnie i powinien być wykorzystany w całości jednorazowo. Pracodawca, który jest zobligowany Kodeksem pracy powinien dopilnować, by pracownik przynajmniej raz w roku udał się minimum na 14 dniowy urlop. Pozostała część przysłużonego urlopu może zostać podzielona na części w przypadku kiedy pracownik sam wystosuje wniosek o taki podział.

Istnieją sytuacje w których wykorzystanie 14 dniowej przerwy od pracy jest utrudnione. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy podejmują się pracy po raz pierwszy nabywając tym samym prawo do wypoczynku. Zgodnie z art. 153 ustawy Kodeks pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Innym przypadkiem w którym istnieje możliwość przesunięcia dwutygodniowego urlopu jest sytuacja w której pracownik w trakcie odbywania wypoczynku dozna choroby lub innych czynników wymienionych w art. 166 Kodeksu pracy.

Jeśli pracownik zatrudni się lub dokona zmiany pracodawcy w czasie trwania roku kalendarzowego w takich sytuacjach urlop powinien zostać ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Jeśli w czasie podjętego zatrudnienia pracownik nie nabędzie możliwości odbycia dwutygodniowego urlopu, wtedy pracodawca obligatoryjnie jest zwolniony z obowiązku udzielenia takiego wypoczynku. Jeśli natomiast pracownik nabędzie możliwość odbycia 14 dniowego urlopu wówczas powinien go wykorzystać.

Co w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysłużonego mu urlopu?
Nie ulega wątpliwości, że wypracowany urlop powinien zostać przez pracownika wykorzystany w ciągu roku. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, zgodnie z przepisami przechodzi on do wykorzystania na kolejny rok, z tym, że wedle art. 168 kp,  urlop ten powinno przydzielić się pracownikowi najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik nie wyraża chęci do wykorzystania zaległego urlopu to w takiej sytuacji pracodawcy przysługuje prawo jednostronnego skierowania pracownika na urlop. Wedle prawa udzielenie urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata w pierwszym kwartale następnego roku nie wymaga zgody pracownika, zwłaszcza jeśli w tym czasie zbiega się on z okresem wypowiedzenia umowy o pracę.
Niedopełnienie obowiązków z tytuły urlopu przez pracodawców wiąże się z nałożeniem kary grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych. Jakiekolwiek postulaty pracowników związane z urlopem ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.