https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg

Nastroje kierowców w Polsce względem wzrastających w zastraszającym tempie cen paliw są coraz gorsze.
Trudno się dziwić temu zjawisku. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę benzyna wzrosła w Polsce o ponad 35 proc. W stosunku do innych krajów jesteśmy LIDEREM najbardziej intensywnego i odczuwalnego wzrostu cen paliw w Europie. A jak przepowiadają prognozy to jeszcze nie koniec….

Ceny paliw w Polsce.
Ceny paliw w Polsce.

Wzrost paliw bez wątpienia pozostaje tematem numer 1 wśród kierowców w całej Europie. Prawdą jednak jest, że najczęściej pytania dotyczące dokładnego pochodzenia cen paliw pojawiają się w momencie przekroczenia psychologicznej granicy, którą w obecnej sytuacji 8 zł za litr paliwa. W mediach głównego nurtu można zauważyć regułę w której rządzący skupiają się na czynnika zewnętrznych wpływających na sytuację związaną z ceną paliw, a z kolei opozycja opiera się na zależnym od władzy opodatkowaniu.
Jak to dokładnie wygląda w rzeczywistości?
JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA CENĘ PALIW W POLSCE?

Ceny paliw w Polsce.
Ceny paliw w Polsce.

Na obecną sytuację na rynku ma wpływ wiele czynników ogólnoświatowych.
Jednym z nich jest CENA ROPY NAFTOWEJ NA RYNKACH.
Warto w tym miejscu nadmienić, że w historii dotyczącej światowych rynków istnieje wiele sytuacji w których zaistniał dynamiczny skok cen za baryłkę paliwa. Ruchliwość zmiennych cen ropy powodują energiczne wahania, które suma summarum posiadają jeden z decydujący czynników ostatecznej ceny za zakup paliwa na stacjach paliw.

POPYT oraz PODAŻ, czyli stosunek wydobycia oraz oferowanego przez kraje wydobywające surowca do sprzedaży, a światowe zapotrzebowanie na ropę.
Obecne spekulacje przewidują spadek podaży w porównaniu do popytu, choć w mediach pojawia się sporo rozbieżności dotyczących dokładnych proporcji.
W tym miejscu istotnym elementem stanowiącym wpływ na proces wahań cen ropy na rynku są również koszty związane z wydobyciem surowca.

Na powyższe czynniki mają również wpływ POLITYKA i KATASTROFY NATURALNE.
Sytuacja związana z wojną na Ukrainie idealnie odzwierciedla, jak relacje zwłaszcza z krajami wydobywającymi mają wpływ na gospodarkę i ceny paliw w krajach zależnych.

Sytuacja związana z wojną na Ukrainie.
Sytuacja związana z wojną na Ukrainie.

Z racji, że ropa jest rozliczana w dolarach amerykańskich dochodzą do tego również kwestie związane z KURSEM WALUT. Z perspektywy Polski, kurs dolara względem złotego może łagodzić lub potęgować wzrost cen paliw na naszym rynku.

Jedyną stałą w obowiązującym systemie zarówno Polskim jak i Europejskim są PODATKI, które stanowią ponad 50 proc. kosztów związanych z finalną ceną zakupu paliwa.
W Polsce na finalny koszt zakupu paliwa składają się:
– podatek VAT,
– opłata akcyzowa,
– opłata paliwowa,
– opłata emisyjna,
– marża paliwowa.

Reszta kosztów to „czysta wartość”, gotowego paliwa rafineryjnego.

Wykres
Wykres

Wnioskując powyższe, a także powołując się na wymogi unijne, rząd w Polsce ma realny wpływ na ostateczną cenę paliwa w kraju, jednak należąc do Unii Europejskiej obowiązuje nas również wymóg stosowania podstawowych stawek VAT.

Od lutego do końca lipca b.r. mimo tych zasad w Polsce obowiązuje obniżony podatek z 23 % do 8%. Gdyby nie te działania obecna cena paliwa wzrosłaby średnio do ok. 9 zł za litr (uproszczona cena bez rozróżnienia benzyny i oleju napędowego). Póki co nie ma konkretnych informacji, czy obniżony podatek zostanie przedłużony do końca 2022 roku.

Cena paliw należy do jednego z podstawowych czynników wpływających na inflacje. Z punktu ekonomicznego taka sytuacja jest dla kraju bardzo niebezpieczna i w tej kwestii ani rząd, ani NBP nie mają realnego wpływu na zmianę.

Cysterna paliwowa.
Cysterna paliwowa.

Statystycznie marża benzynowa na stacjach stanowi niewielki czynnik zarobkowy. W maju modelowa marża rafineryjna wzrosła do 24,3 dolara z kwoty 20,5 dolara. Warto nadmienić, że modelowa marża rafineryjna jest różnicą między ceną surowca (ropy), a ceną produktów (paliw), co oznacza, że nie jest to czysty zarobek koncernu. Największy zarobek w tej branży stanowią produkty, które można zakupić w rozbudowanej części stacji, m.in. te związane z działalnością gastronomiczną.

 

Podsumowując przedstawiamy schemat kalkulacyjny czynników wpływających na finalną cenę paliw w Polsce.

Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres.
Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres.
Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres
Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres
Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres.
Czynniki wpływające na cenę paliw w Polsce. Wykres.