https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg

Od momentu wprowadzenia zmian w Pakiecie Mobilności minął już rok. Głównym celem tej przepisowej rewolucji było naniesienie regulacji działań firmowych w sektorze TSL, a także wprowadzenie nowych zasad kabotażu, czy poprawy warunków pracy i wynagrodzeń kierowców.
Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na całą branże transportową?
Czy wprowadzona idea spełnia swoje oczekiwania?

Zacznijmy od tego, że PAKIET MOBILNOŚCI to zbiór przepisów, które mają na celu poprawę nieuregulowanych obszarów w zakresie europejskiego transportu, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie zmęczenia kierowców oraz poprawy ich sposobu wynagrodzenia. W tej kwestii istotnym czynnikiem było wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla pracowników delegowanych, których wysokość ma wynosić minimalną pensję obowiązującą w kraju, w którym wykonują swoją pracę.

PROCES ZMIAN
Każda zmiana na początku jest trudna, wymaga nauki i poświęceń. Początkiem wszelkich problemów dla działaczy w branży TSL stały się same przepisy, które należało przede wszystkim zrozumieć i odpowiednio wprowadzić w codzienną pracę firm transportowych. Mimo, że wiele przepisów Pakietu Mobilności wprowadzanych jest stopniowo, to jednak wiele z nich budzi kontrowersje i niejasności wśród uczestników sektora TSL.
Chcąc wesprzeć firmy i instytucje, które obejmuje zastosowanie Pakietu Mobilności powstał finansowany przez Unię Europejską projekt TRACE 2, który ma pomóc w stosowaniu przepisów, a także rozpowszechniać rzetelną wiedzę na temat wdrażania oraz egzekwowania zapisów pakietu za pomocą webinarów, szkoleń i materiałów szkoleniowych. Głównymi aspektami na których skupiają się webinaria są tematy dotyczące odpoczynku w kabinie, powrotów kierowców, delegowania pracowników, czy korzystania z inteligentnych tachografów.

Pakiet Mobilności, regulacja działań firmowych w sektorze TSL.
Pakiet Mobilności, regulacja działań firmowych w sektorze TSL.

UTRUDNIENIA
Mimo podjętych przez Unię Europejską udogodnień dla firm z sektora TSL, trudno nie wspomnieć o negatywnych skutkach wprowadzonych zmian. Przede wszystkim chodzi o generowanie nowych, znaczących kosztów, a także chaotyczną reorganizację pracy, czy problemy z nielegalnym kabotażem, które prowadzą do nieuczciwej konkurencji i zagrażają warunkom pracy kierowców. W tym miejscu warto dodać, że wiele firm nie stosuje się do przepisów i wciąż nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia kierowcom za pracę. Zmiany tachografów również dla wielu wiąże się z koniecznością przeszkolenia kierowców, jak również z samym obowiązkiem zakupu nowego urządzenia.

Wszelkie wprowadzone do przedsiębiorstw zmiany wymagały dodatkowego czasu oraz nakładu finansowego, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe oraz szkolenia pracowników. Wiele firm borykało się z koniecznością opracowania nowego systemu obliczeń płac kierowców, zwłaszcza tych, którzy wykonują przewozy sektorowe.

WPŁYW PAKIETU NA KONSUMENTÓW
Wszelkie zmiany wobec Pakietu Mobilności i ich skutki, a także ogólnoświatowy wzrost cen paliwa i surowców również wpłynęły na kieszenie konsumentów.

Największym plusem zmian w regulacjach są te dotyczące regulacji warunków pracy kierowców, które przyczyniają się do zysku pod kątem socjalnym i rozliczeniowym.

CO DALEJ?
Rok 2023 wiąże się z kolejnymi zmianami do wprowadzenia w ramach Pakietu Mobilności, są to:
– posiadanie minimalnej liczby miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej,
– oświadczenie na temat liczby zatrudnionych kierowców,
– obowiązek korzystania z najnowszej generacji tachografów cyfrowych.

Wraz z początkiem bieżącego roku istnieje obowiązek posiadania bazy eksploatacyjnej, która znajduje się na terenie Polski i jest wyposażona odpowiedni sprzęt i urządzenia, które zapewnią prowadzenie działalności w sposób ciągły i zorganizowany. Jej wielkość musi być z kolei adekwatna do skali prowadzonej działalności. W jej skład musi też wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku i rozładunku,
  • miejsce konserwacji i naprawy.

Przepisy określają minimalną liczbę miejsc parkingowych w bazie. Od początku stycznia bieżącego roku taka baza eksploatacyjna firmy transportowej powinna mieć tyle miejsc postojowych, ile wynosi 1/3 floty pojazdów zgłoszonych do licencji. W przypadku niewielkich firm, które posiadają jedno lub dwa auta, parking powinien posiadać tylko jedno miejsce. Jeśli przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terytorium Polski, również powinien dysponować liczbą miejsc adekwatną do 1/3 liczby wszystkich pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Informacje na temat bazy  dostosowaną do nowych wymagań należało zgłosić organowi licencyjnemu do 15 stycznia 2023 roku.

Pakiet Mobilności, regulacja działań firmowych w sektorze TSL.
Pakiet Mobilności, regulacja działań firmowych w sektorze TSL.

Kolejny przepis dotyczy konieczności zgłaszania liczby zatrudnionych kierowców, gdzie wniosek ten należało zgłosić do 31 marca. Jego brak skutkuje poważnymi konsekwencjami, mianowicie możliwością utraty uprawnień do wykonywania transportu, a w rezultacie brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności przez przewoźnika.

Ostatnim punktem na tegorocznej liście zmian w ramach Pakietu Mobilności jest regulacja zapisu o przechowywaniu danych z tachografów oraz wymiana starszych urządzeń na nowe. Pierwszy etap rozpoczyna się 21 sierpnia i obejmuje konieczność wyposażenia nowych pojazdów, powyżej 3,5 ton (pierwsza rejestracja) w inteligentne tachografy wersji 2.0.Pozostałe pojazdy, które znajdują się już we flocie transportowej przedsiębiorstwa mają czas na wymianę tachografów do sierpnia 2025 roku.