https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Transport odpadów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministrów Finansów od dnia 22.02.2022 roku systemem monitorowania drogowego przewozu na terytorium RP zostaną objęte odpady.
Oznacza to, że wszystkie przedmioty zaangażowane w gospodarkę odpadową, która obejmuje zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów od dnia jutrzejszego będą objęci rygorystycznymi zasadami zgłaszania tego typu przewozów do polskiego rejestru zgłoszeń SENT ( System Elektronicznego Nadzoru Transportu) który jest obsługiwany przez Krajową Administrację Skarbową.

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą rygorystyczne kary, sięgające nawet do 46% wartości brutto przewożonego towaru. Ponadto możliwe jest zatrzymanie środka transportu oraz towaru do chwili dokładnego wyjaśnienia sprawy.
Pozytywne rozpatrzenia odwołania od nałożonej kary jest niezwykle rzadkie, dlatego istotnym jest, by dokonać należytej staranności w spełnieniu obowiązującego od jutra obowiązku.

Pisząc o odpadach, ustawie podlegają również katalizatory, które na zlecenia często są przez nas przewożone. Nadzór takiej dostawy obejmuje transport, który dokonywany jest w relacji między krajami Unii Europejskiej, tranzytowymi do Polski.

Zgłoszenie w systemie SENT składa się z trzech etapów:

1. W pierwszej kolejności należy zgłosić zamiar przewozu odpadów poprzez wypełnienia formularza. Do danego zgłoszenia generowany jest indywidualny numer SENT oraz klucz uwierzytelniający.
Ten numer jest ważny przez 10 dni i to właśnie w tym czasie towar powinien być wysłany i dostarczony do odbiorcy. Istotne jest tutaj odpowiednie zaplanowane pomiędzy stronami daty transportu i wygenerowanie numeru oraz klucza w takim terminie, który pozwoli na jego realizację w określonym czasie.

2. W drugim etapie przewoźnik aktualizuje dane w zarejestrowanym już przewozie dla którego otrzymuje numer referencyjny (od wygenerowania ważny przez 10 dni) oraz klucz uwierzytelniający
i uzupełnia dane dotyczące transportu:
– dane osobowe zarówno wysyłającego jak i odbierającego (firmy)
– informacje o wysyłanym towarze,
– dane pojazdu,
– informacje o trasie wraz z oznaczeniami przejść granicznych
– planowany czas rozpoczęcia oraz zakończenia przewozu.

WAŻNĄ informacją jest to, że transport może rozpocząć się dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia (zatwierdzenie zaktualizowanego formularza).

3. W ostatnim etapie podmiot odbierający transport uzupełnia dane na temat szczegółów odbioru.
Przy czym obowiązek ten należy spełnić nie później niż w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu towaru.

Chcąc wysyłać lub odbierać odpady należy dokonań zgłoszenia przewozu do powyżej opisanego elektronicznego rejestru SENT oraz ze szczególnością dokonywać uzupełnienia oraz aktualizacji informacji w systemie.

Transport odpadów.
Transport odpadów.

Osoby transportujące odpady mają również obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.
W przypadku nie posiadania lokalizacji GPS zarejestrowanej zgodnie z „nowymi usługami ZSL” należy zainstalować na telefonie lub tablecie kierowcy jedyną możliwą aplikację wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych – e-TOLL.  
Aplikacja ta jest zintegrowana z systemem SENT, dzięki czemu za jej pośrednictwem możliwe jest przekazywanie danych geolokalizacyjnych na potrzeby poboru opłat drogowych oraz przewozu odpadów objętych SENT.
Aplikacja dostępna w sklepach Google Play i App Store.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA z e-TOLL KROK PO KROKU
1. Pobierz i zainstaluj aplikacje
2. Zarejestruj się w Internetowym Systemie Koncie Klienta
3. Uruchom aplikacje i skonfiguruj przejazd
4. Rozpocznij/zakończ przekazywanie danych

Aby prawidłowo przekazać dane do systemu SENT należy podać numer referencyjny zgłoszenia SENT w aplikacji e-TOLL na swoim urządzeniu.

Instalację, konfigurację oraz rejestrację Internetowego Konta Klienta można również dokonać za pośrednictwem strony:
https://etoll.gov.pl/
Na stronie znajduje się również podręcznik użytkowania e-TOLL.

Chcąc prawidłowo przekazać dane do systemu SENT należy podać numer referencyjny zgłoszenia SENT w aplikacji e-TOLL na urządzeniu mobilnym kierowcy.
(aplikacja e-TOLL działa w kilku językach, opcja do wybrania w ustawieniach).

Instalację, konfigurację oraz rejestrację Internetowego Konta Klienta można również dokonać za pośrednictwem strony:
https://etoll.gov.pl/

Kontakt w sprawach pomocy technicznej aplikacji e-TOLL:
tel. +48 22 521 10 10 lub 800 101 101
e-mail: kontakt@etoll.gov.pl.

Jeśli chcecie zobaczyć krok po kroku jak wygląda rejestracja, logowanie oraz wypełnianie formularza w systemie SENT, zapraszamy do pobrania pliku w pdf:
rejestracja_podstawowa_global