https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Wizja Zero to wyeliminowanie zgonów i ograniczenie schorzeń związanych z pracą do 2030 roku.

„Wizja Zero” to termin tajemniczy, funkcjonujący w słowniku Parlamentu Europejskiego, będący ambitnym planem mającym na celu całkowite wyeliminowanie zgonów i ograniczenie schorzeń związanych z pracą do 2030 roku, będąca odpowiedzią między innymi na niepokojące statystyki wypadków przy pracy w Europie.

W 2022 roku liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 180 osób (dane GUS). Pomimo, że liczba takich zdarzeń z roku na rok powoli i sukcesywnie spada, widać, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. W celu zapobiegania wypadkom – w tym tych o skutku śmiertelnym – wymagane jest dokładne badanie dotychczasowych zdarzeń wypadkowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Skuteczna i dogłębna analiza przyczynowo-skutkowa oraz właściwie dopasowane działania prewencyjne pozwolą ograniczyć przedsiębiorstwom liczbę wypadków.

Wyeliminowanie zgonów i ograniczenia schorzeń związanych z pracą podnoszone w „Wizji Zero” poważnie traktuje również kwestie, która często bywa traktowana jako mało priorytetowa jaką jest wpływ środowiska pracy na powstawanie chorób. Jest to spowodowane dużym opóźnieniem w ujawnianiu skutków – często dopiero po latach pracy w szkodliwym środowisku. W Europie rocznie około 200 000 pracowników umiera z powodu chorób zawodowych, w tym 100 000 z powodu nowotworów pochodzenia zawodowego.

„Wizja Zero” z pewnością wpłynie również na polski sektor pracy. Branża transportowa jako poważny uczestnik gospodarki, również będzie zobligowana do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Co prawda do wakacji jeszcze sporo czasu ale już teraz warto wiedzieć, że 7 lipca 2024 roku nastąpi zmiana w sektorze transporotowym mająca na celu wprowadzenie nowych standardów bezpieczeństwa dla ciężarówek i ciągników siodłowych o DMC powyżej 3,5 tony. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2144 nowo zarejestrowane pojazdy na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Jakie konkretnie rozwiązania będą wprowadzone? Od lipca 2024 każda nowa ciężarówka będzie musiała posiadać:
– Awaryjny sygnał stopu, czyli system ostrzegający innych użytkowników drogi o nagłym zatrzymaniu pojazdu.
– System monitorowania ciśnienia w oponach umożliwiający kierowcy bieżący nadzór nad stanem opon.
– Inteligentny asystent kontroli prędkości wspomagający utrzymanie bezpiecznej prędkości.
– Informacje o martwym polu ostrzegające przed obiektami w martwym polu pojazdu.
– System wykrywający osoby i pojazdy przed ciężarówką bezpieczeństwo przy ruszaniu.
– Przygotowanie do blokady antyalkoholowej – ustandaryzowany interfejs dla łatwej instalacji blokad.
– System ostrzegający o senności i spadku uwagi kierowcy pomagający w utrzymaniu koncentracji.

Następstwa zmian będą miały kluczowe znaczenie nie tylko z perspektywy ochrony życia i zdrowia pracowników, ale również z punktu widzenia długoterminowej wydajności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.