W dobie rozwoju nowych technologii można zastanawiać się, czy transport drogowy w najbliżej przyszłości dalej będzie ugruntowany na tak silnej…