https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg

Co słychać w transporcie ?
Przestawiamy najważniejsze informacje ze świata minionego tygodnia.

28.02.2022
Apel Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska do Ministra.

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie TLP zwróciło się do Ministra o zatrzymanie transportu do Rosji oraz Białorusi celem zatrzymania utrzymujących się działań zbrojnych na terenie Ukrainy. Pełna treść oświadczenia brzmi:

foto. truckfocus

01.03.2022
Spadki indeksów transportowych

Gwałtownie spadające przewozy towarów z i do Rosji oraz Białorusi są widoczne gołym okiem.
Pomimo braków w zakazach odnośnie transportów towarowych do Rosji i na Białoruś ( z wyjątkiem przedsiębiorstw, które podlegają ujętym sankcjom) można zauważyć znaczący spadek w przyjmowaniu zleceń na usługi przewozowe do Europy Wschodniej. Działania militarne związane z konfliktem na wschodzie najbardziej zauważalne są w przypadku ofiary rosyjskiej inwazji. Głównymi powodami, które świadczą o gwałtownym spadkach wynikają z żądań przewoźników za wyruszenie w niebezpieczną  trasę.

 

02.03.2022
Jak wojna na Ukrainie wpływa na branżę transportową w Polsce ?

Wojna zauważalnie dotyka również polską branżę transportową. Wielu polskich przedsiębiorców w obliczu wojny tracą ukraińskich kierowców, którzy wedle statystyk stanowią od 25 do 30% wszystkich kierowców. Coraz częściej występują oni o bezpłatne urlopy w celu powrotu do kraju. Drugą narodowością pod względem ilości pracujących w naszym kraju kierowców są Białorusini, którzy decydując się na pracę muszą udać się do Mińska po wizę, co w obecnej sytuacji może wiązać się z problemami powrotnymi do naszego kraju.  Mimo, że transport z Polski do Rosji stanowi mniej niż 10 proc. całości istnieje również obawa przez zamknięciem granic. Głównym powodem zmartwień jest dbałość o kierowców, którzy jeszcze nie powrócili z krajów objętych sankcjami. W obecnej sytuacji polscy kierowcy również wyrażają niechęć do podróży do Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Wojna uderza również w samych wykonujących zawód kierowców. Na trasach można zauważyć szerzący się hejt wobec rosyjskich kierowców: odmawia się im obsługi na stacjach, czy też można zauważyć akty przemocy do których dochodzi na parkingach.
Cała eskalacja nie pomaga problemom, które były obecne już przed atakiem na Ukrainę. Wtedy odnotowane braki w kierowcach szacowano na poziomie między 120-200 tys. pracowników.

03.04.2022
Producenci ciężarówek zrywają kontakty biznesowe z Rosją
W wiadomościach można zauważyć coraz więcej firm, które decydują się na zawieszenie interesów z Rosją.  Jeden z największych operatorów logistycznych, będący duńskim przedsiębiorcą poinformował o zawieszeniu dostaw z i do Rosji oraz Białorusi zarówno w transporcie lądowym, lotniczym oraz morskim. Odstępstwem od wyjątku są dostawy żywności, zaopatrzenia medycznego i humanitarnego.
Poza duńskim przedsiębiorstwem logistycznym swoje ograniczenia w interesach wprowadzili również firmy:
– Embraer,
– Volkswagen i Toyota
– General Motors
– Harley Davidson
– Jaguar, Land Rover, Astron Martin
– Honda Motor
– Mazda
– Mitsubishi Motors

04.03.2022
Odstępstwa od czasu pracy kierowców
W związku z trudną sytuacją w Europie, Polska, która działa na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zdecydowała się na wprowadzenie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz 8 ust. 8 ww. rozporządzenia dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów odpoczynków kierowców, którzy wykonują krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy. Wprowadzone odstępstwa mają upłynnić realizację przewozów osób i rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym. Te wyjątkowe działania maja potrwać od 4 marca 2022 do 2 kwietnia 2022 roku. Wedle zmian dotyczą one wszystkich transportów krajowych oraz międzynarodowych rzeczy oraz osób, zgodnie z którymi:
– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,
– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,
– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin
– po okresie prowadzenia pojazdu w czasie 5:30,  kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut
– kierowca może wykorzystać regularny, tygodniowy okres wypoczynku w pojeździe, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego miejsca do spania dla każdego kierowcy oraz zaparkowanie pojazdu z miejscu postojowym.
Chcąc uniknąć kary należy:
– jak najszybciej po skorzystaniu z odstępstwa zrobić wydruk z tachografu z karty kierowcy, najlepiej z dopiskiem
„ART. 12/561/2006 WE ART. 14.2/561/2006 WE, obwieszczenie MI z 03.03.2022 r. poz. 293”
– dodać informacje na odwrocie wydruku w której należy opisać: co się stało, kiedy, gdzie, o której godzinie, co musiałeś zrobić, jakie naruszenie musiałeś popełnić i dlaczego.
Warto zrobić rzetelny i dokładny opis całej sytuacji.
Dokonanie odstępstwa od tych przepisów musi być kierowane absolutną koniecznością.