https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Najważniejsze wiadomości ze świata transportu minionego tygodnia.

Co słychać w transporcie ?
Przestawiamy najważniejsze informacje ze świata minionego tygodnia.

07.03.2022:
Pomysł na wsparcie dla polskich przewoźników

Na skutek wybuchu wojny na Ukrainie, wielu przewoźników straciło możliwość pracy, bądź podejmowane przez nich działania stały się nazbyt ryzykowane. W związku z w powyższym TLP wystosowało list do Prezydenta o rozważenie wsparcia dla polskich przewoźników w postaci oferowania zleceń transportowych ze strony spółek skarbu państwa oraz agend rządowych.
Ten alternatywny plan miałby stać się rekompensatom dla tych przewoźników, którzy zrezygnowali z przewozów do Rosji i/lub Białorusi jak, również stałoby się to zachętom dla rezygnacji z transportu do agresorów tych, którzy nie podjęli takich działań.
Argumentem opowiadającym się za przyjęciem proponowanego rozwiązania jest wsparcie pozbawionych pracy przewoźnikom oraz niechęć do podwyższonych stawek, które w wyniku przeniesienia się na rynek zachodni bezrobotnych stałby się kolejnym ciosem w branżę transportową.

08.03.2022:
Przewozy humanitarne zwolnione z opłat e-TOLL
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że transporty humanitarne poruszające się po drogach płatnych, również tych, które należą do operatorów komercyjnych są zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Poza przewozem humanitarnym objęte ulgami są również samochody będące na ukraińskich rejestracjach.
Wyżej wymiona ulga dotyczy pomocy humanitarnej również krajów spoza terytorium Polski.

09.03.2022:
Amerykanie i Wielka Brytania nałożą zakaz importu ropy, gazu i innych surowców

Prezydent USA postanowił wstrzymać import surowców energetycznych z Rosji. Mimo posiadanej świadomości w temacie zwiększenia się ceny za surowce, które były eksportowane przez Rosję do USA, prezydent podjął decyzję o nie sublimowaniu wojny Putina. Do podobnych działań zobowiązała się również Wielka Brytania, która do końca 2022 roku chce wprowadzić embargo na ropę naftową z Rosji.

10.03.2022:
Ustawa wspierająca pomoc dla Ukrainy

Ustawa generująca pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę obejmuje możliwość legalnego przebywania na terytorium RP przez okres 18 miesięcy uciekających przed wojną Ukraińców. Osobom, które zamierzają pozostać w Polsce zostaną nadane numery PESEL, co pozwoli na dostęp do szeregu usług publicznych, na tych samych zasadach co Polacy. Chodzi m.in. o możliwość legalnego podjęcia pracy, edukacji, opieki medycznej, czy też prowadzenia działalności gospodarczej. W podpisanej ustawie znajduje się również zapis dotyczący wsparcia dla osób prywatnych, którzy podjęli się pomocy potrzebującym. Wedle podjętych działań chodzi o wypłacenie środków pomocy finansowej przez okres 60 dni w kwocie 40 zł na dzień (1200 zł miesięcznie), które pomagający można otrzymać na podstawie umowy zawartej z gminą.

11.03.2022:
Drożejące paliwo, diesel prawie po 8 zł.

Tankowanie stanowi ok. 40 proc. kosztów przewoźników. Nic więc dziwnego, że drożejące na stacjach paliwo staje się realnym zagrożeniem dla wielu firm transportowych.
Od początku marca cena za olej napędowy wynosiła 5,92 zł, z kolei w ostatnim czasie windują one na poziomie ceny 7,46 zł, w niektórych miejscach dobijając do 8 zł za litr.
Problem dotyka jednak nie tylko polskich przewoźników. Jak wynika z obserwacji IRU średnie ceny paliwa w 51 krajach wzrosły o 33 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sugerującym przez IRU rozwiązaniem mogłyby stać się obniżone podatki oraz akcyzy na paliwo dla operatorów komercyjnych.
„Prawie wszystko co jest spożywane, noszone lub używane przez ludność świata, jest transportowane ciężarówkami na pewnym etapie łańcuchu dostaw. Jeżeli wzrost kosztów komercyjnego transportu drogowego nie zostanie pilnie powstrzymany przez ograniczenie cen paliw i obniżenie podatków paliwowych dla przewoźników, wszystkie społeczności i sektory światowej gospodarki ryzykują poważnymi konsekwencjami inflacyjnymi. IRU wzywa rządy do pilnego działania” oświadczył Umberto de Pretto, sekretarz generalny IRU.

Podobne oświadczenia w temacie pogarszającej się sytuacji w branży transportu wypowiedzieli przedstawiciele organizacji transportowych takich krajów jak:
– Niemcy,
– Belgia,
– Niderlandy,
– Dania,
– Francja
– Hiszpania,
– Włochy.

Wielu z nich informuje o podjęciu inicjatyw protestacyjnych, jeśli te pozostaną bez odpowiedzi przez rządzących.