https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
EETS – European Electronic Toll Service

EETS – European Electronic Toll Service to europejski system elektronicznego poboru opłat drogowych. Jest to inicjatywa mająca na celu ułatwienie podróży drogowych pojazdów przez granice między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie jednolitego systemu płatności elektronicznych.

EETS umożliwia kierowcom korzystanie z jednego urządzenia, takiego jak np. urządzenie pokładowe do realizowania opłat drogowych we wszystkich krajach UE, które uczestniczą w systemie. Dzięki temu kierowcy unikają konieczności posiadania oddzielnych urządzeń dla każdego państwa, przez które podróżują. System EETS obejmuje różne rodzaje opłat drogowych, takie jak opłaty autostradowe, opłaty za przejazd mostami, opłaty za korzystanie z tuneli, a także opłaty miejskie, które mogą być pobierane w niektórych dużych miastach. System ma na celu ułatwienie płatności dla kierowców i poprawę płynności ruchu na drogach międzynarodowych. W ramach EETS, dostawcy usług mogą uzyskać licencję do świadczenia usług elektronicznego poboru opłat drogowych na terenie różnych państw UE. Wprowadzenie EETS ma na celu zwiększenie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych i ułatwienie podróży drogowych w Europie.

6 maja 2023 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe zmiany w Europejskiej Opłacie Elektronicznej. Te ulepszenia oznaczają znaczący krok naprzód w dążeniu do ujednoliconego i zaawansowanego technologicznie systemu pobierania opłat.

europejski system elektronicznego poboru opłat drogowych.
Europejski system elektronicznego poboru opłat drogowych.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian:

  • Rozszerzenie usług EETS do automatycznego ściągania tablic rejestracyjnych pojazdu;
  • Ściągnięcie obowiązku zawierania umów dostawców z podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach EETS;
  • Uruchomienie obowiązku zapłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty;
  • Podmioty pobierające opłaty zobowiązane są do prowadzenia księgowości i udostępniania informacji organom pojednawczym w tym zakresie;
  • Określa zasady przetwarzania danych pomiędzy dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty;
  • Wprowadza na podmioty pobierające opłaty obowiązek posiadania środowiska testowego dla dostawców EETS;
  • Definiuje obowiązki użytkowników EETS, aby opłata za przejazd była przeprowadzana prawidłowo;
  • Zawiera szczegóły dotyczące zawierania umów pomiędzy dostawcami EETS, a użytkownikami EETS;
  • Uprawnia Głównego Inspektora Transportu Drogowego do zatrzymania pojazdu w przypadku naruszenia obowiązku zapłaty za przejazd;
  • Definiuje zasady ochrony danych osobowych w transgranicznej wymianie informacji.

Wprowadzone zmiany mają ułatwić kierowcom  poruszanie się po drogach krajowych, ale również stanowią wielki krok do ujednoliconego i przyszłościowego systemu pobierania opłat, która ma być bardziej dostępna dla wszystkich, również dla kierowców tranzytowych.

Szczegółowe informacje znajdziecie na: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-drogach-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw-21821822?_ga=2.110783622.2083103637.1684146856-592888313.1684146856