https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Hej, mamy dla Was ważne info związane z najnowszymi przepisami dotyczącymi poruszania się po naszych drogach!

26 maja bieżącego roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na trasach szybkiego ruchu!

Zgodnie z uchwalonymi przepisami zabrania się kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu*!

Wyjątek to ⬇

  • pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze,
  • zakaz nie obowiązuje na tych odcinkach autostrad, które mają więcej niż 2 pasy ruchu,
  • zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Co to dla nas oznacza ⬇

  • zakazem zostaną objęte wszystkie zespoły pojazdów powyżej 7 metrów, z pewnymi wyjątkami,
  • za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości: 1 000 zł. (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych dla zawodowego kierowcy,
  • W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.
  • przepisy wchodzą w życie już z dniem 1 lipca 2023,
Znak drogowy "B-26" zakaz wyprzedzania dla ciężarówek
Znak drogowy “B-26” zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Co ciekawe zapisy dotyczą głównie samochodów ciężarowych, jednak okazuje się ze dotkną również kierowców samochodów osobowych, np. w przypadku samochodu osobowego z przyczepą kempingową czy samochodów z lawetą.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, wprowadzany przepis ma za zadanie ograniczenie negatywnych zachowań pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości.

 

* na niektórych odcinkach dróg wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe jest zabronione znakiem drogowym “B-26”

Zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych.