https://globalinwestycje.pl/wp-content/uploads/2021/12/1blog.jpg
Prawo jazdy

Chcąc wykonywać zarobkowy przewóz osób i rzeczy należy posiadać kilka niezbędnych kwalifikacji.
Poza oczywistym posiadaniem prawa jazdy kat. C, które jest niezbędne dla kierowców ciężarówek od 10 września 2009 roku potrzebne jest również świadectwo kwalifikacji zawodowej. Wydawane jest ono przez ośrodek szkolenia w przypadku ukończenia szkolenia okresowego lub przez Wojewodę po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego w przypadku odbycia kursu kwalifikacyjnego. Świadectwo to otrzymywane jest na okres 5 lat, po tym okresie, chcąc nadal wykonywać zawód kierowcy ciężarowego należy wydłużyć jego ważność na kolejne 5 lat.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA NALEŻY UDAĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
Od dnia wczorajszego została wprowadzona kolejna zmiana, którą jest uzyskanie profilu kierowcy zawodowego. Jest to elektroniczny dokument, który można uzyskać w lokalnym wydziale komunikacji. Wydawany jest on kierowcą całkowicie bezpłatnie. Dokument ten zawiera informacje o:
– aktualnie wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych,
– uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowych,
– karcie kwalifikacji kierowcy.
Pełna treść dokumentu jest udostępniana, aktualizowana i archiwizowana w systemie teleinformatycznym, który obejmuje centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów.

Do uzyskania w wydziale komunikacji profilu kierowcy zawodowego należy zabrać ze sobą:
– wydane przez placówkę wykonującą świadectwo kwalifikacji zawodowej zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,
– dwa zdjęcia kolorowe o wymiarach 3,5×4,5 z wizerunkiem od przodu,
– dokument tożsamości
– dla osób spoza terytorium RP obowiązkowa będzie karta pobytu,
– prawo jazdy.

Istotną informacją jest to, że kursant, który odbywa obecnie szkolenie jest zobowiązany do stworzenia PKZ, bez tego ośrodek nie będzie mógł wystawić świadectwa kwalifikacji.